Kommunal udgiftsvækst undergraver arbejdsmarkedet

Regeringen er gået for langt med accept af fordoblet offentlig vækst i det kommende år, mener DA.

Statsministerens åbningsredegørelse handlede om gennemførelsen af de store reformer med betydning for arbejdsmarkedet, der er blevet vedtaget, men indeholdt også et klart budskab om, at arbejdsmarkedet er meget presset, og at det har hovedprioritet at øge arbejdsstyrken.

Statsministeren gjorde også op med myterne om besparelserne i den offentlige sektor.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Både i år og til næste år vil realvæksten i den offentlige sektor være dobbelt så stor, som regeringen tidligere har fastlagt som målet. Det undergraver de private virksomheders muligheder for at få de medarbejdere, de har behov for.

Det er udmærket, at regeringen klart signalerer, at de nye mål for vækst i den offentlige sektor skal holdes, men med det pres arbejdsmarkedet er under, er regeringen allerede gået for langt.

Den offentlige beskæftigelse er steget med 60.000 – primært i kommunerne – i de seneste ti år, og det offentlige serviceniveau er løftet med 16-17 procent i samme periode. Hvis regeringen ikke holder fast i en stram udgiftsstyring nu, så vil det på kort sigt true det nuværende opsving, og på længere sigt hele finansieringen af velfærdssamfundet.

Vi er fuldstændig enige med statsministeren i, at den største udfordring bliver at øge arbejdsstyrken – herunder at sikre bedre integration, kortere ledighedsperioder og mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Analysen er klar nok – nu mangler kun flere konkrete initiativer”.

Arbejdsmarked
3. oktober 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Statsministerens tale ved folketingets åbning