Usund ”klik og klag”-kultur

Et fælles klageorgan understøtter tendensen mod et samfund, hvor alle opfattes som ofre.

Regeringen vil oprette et fælles klagenævn for ligebehandling. Nævnet skal behandle klager om forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, politisk anskuelse eller seksuel orientering.

Nævnet erstatter Ligestillingsnævnet og Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling, der begge nedlægges.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Med et fælles klageorgan understøtter regeringen tendensen mod skabelsen af et samfund, hvor alle opfattes som potentielle ofre. Klageorganet kan ikke undgå at styrke en klik- og klagkultur.

Det er positivt, at regeringen har skåret forslaget om et klageorgan til således at det fagretlige system holdes uden for. Klagemulighederne bliver overordentlig brede og omfatter bl.a. manglende ansættelse på grund af ”politisk anskuelse” og ”social oprindelse”. Det sidste er en helt ukendt dimension i Danmark. Også kriterierne ”alder” og ”handicap” har et ukendt klagepotentiale.

Rækkevidden af regeringens ønske om flere klager er således ganske uoverskuelig og klagenævnet har derfor potentialet til at udvikle sig til rent smagsdommeri. Det almindelige retssystem er både tilstrækkeligt og det mest hensigtsmæssige for de områder, der ikke kan afgrænses mere præcist.”

Personale og administration
3. oktober 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk