Praktikpladskøen er skåret med en tredjedel

Antallet af søgende er faldet med en 1/3 i det seneste år. Hvis de unge søgte bredere, ville faldet være endnu større.

Antallet af praktikpladssøgende er i juli 2006 faldet med en 1/3 i forhold til juli 2005. Der er nu 6.000 i den officielle praktikpladskø mod 8.700 i juli 2005.

Af de 6.000 praktikpladssøgende er det kun 1.700 som ikke er i skolepraktik og har været søgende i mere end to måneder – og dermed er uden aktuel uddannelsesmulighed. For et år siden var dette tal 2.200.

Bag denne positive udvikling ligger, at antallet af praktikpladser steget med 15 pct. i forhold til 2005. Der er nu indgået mere end 20.000 aftaler i 2006.

Den positive udvikling betyder også, at antallet af elever i skolepraktik er faldet med mere end en 1/3.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det ser godt ud. Men det kunne have været meget bedre, hvis vi kunne få de unge til at søge de mange ledige pladser på andre fagområder eller andre steder i landet.

Et kik på www.praktikpladsen.dk viser, at der inden for bygge- og anlægsområdet er ca. 90 ledige praktikpladser, heraf 46 pladser som bygnings- og anlægsstruktør, som er tæt beslægtet med den populære uddannelse som tømrer. Der er 1.400 elever, der søger praktikplads som tømrer, heraf de 1.000 i skolepraktik.

Eleverne er ikke mobile nok, og erhvervsskolerne formår ikke i tilstrækkelig grad at stimulere og motivere eleverne til at søge praktikpladser inden for områder, hvor der er stigende beskæftigelse.

Vi er på vej mod en situation inden for praktikpladsområdet, der minder om arbejdsmarkedet generelt, hvor ledige stillinger ikke kan besættes, selv om der er praktikpladssøgende.”

Uddannelse
6. oktober 2006
KONTAKT
LINKS
Praktikplads.dk