Tåbelige påstande om kontanthjælpsmodtagere

Af chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen

En demotiverende skræmmekampagne over for de ledige uden hold i virkeligheden. Sådan må det betegnes, når Henning Breinholt og Bettina Post, formandskab i Dansk Socialrådgiverforening, den 3. oktober i et debatindlæg konkluderer, at ingen af de 120.000 modtagere af kontanthjælp kunne klare et fuldtidsjob som avisbud.

Formandskabet går så langt, at de påstår, at arbejdspresset ved fuldtidsarbejde som avisbud svarer til at løbe et maraton på 42 kilometer dagligt. Det er selvfølgelig det rene vås. Aviser uddeles af medarbejdere, der arbejder efter de overenskomster, der er indgået med forbundet 3F. Det er en voldsom mistillid til 3F at tro, at overenskomsten ikke giver en acceptabel løn for en acceptabel indsats, og at den arbejdstakt, der er forudsat i overenskomsten, skulle kræve andet end helt normal fysik.

Breinholt og Post har naturligvis ret i, at langt fra alle kontanthjælpsmodtagere kan påtage sig et job som avisbud – i hvert fald ikke umiddelbart. Det er netop derfor vi har et matchnings-system, der kan holde rede på, hvilke kontanthjælpsmodtagere, der er parate for arbejdsmarkedet, og som vi derfor kan stille krav til om at påtage sig arbejde.

På Frederiksberg arbejdes der i øjeblikket målrettet på at få kontanthjælpsmodtagere ud i job som avisbud. Det tegner rigtig lovende, og nøglepersonerne i den proces er såmænd nogle af Breinholt og Posts medlemmer.

Bragt i Information 7. oktober 2006.