Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. oktober 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-markedet m.v.

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Forslaget er et voldsomt indgreb på bestående aftaler om fratræden mellem en virksomhed og en medarbejder samt udtryk for lovgivning med tilbagevirkende kraft. DA finder, at lovforslaget kun bør gælde for nye aftaler om fratræden.

Forslaget betyder, at virksomhederne ca. 2 år efter den seneste ændring i 2004 atter bliver pålagt en stor administrativ byrde ved at skulle ændre kontrakter og ved, at arbejdsophør ikke længere kan planlægges.

Formålet med lovforslaget, der er en udmøntning af velfærdsforliget, angives at være at bidrage til en senere tilbagetækning fra arbejdsmarkedet. Det er DA’s opfattelses, at dette formål kun i beskedent omfang vil blive nået gennem ændringen af forskelsbehandlingsloven.

DA er naturligvis positivt stemt for tiltag, der kan øge arbejdskraftudbuddet, og at ældre medarbejdere kan fastholdes i beskæftigelse. Anvendelse af ”diskriminationslovgivning” er dog at skyde langt over målet. Forslaget er desuden ude af takt med, at ændringen af folkepensionsalderen indfases over lang tid.

Efter DA’s opfattelse vil det være langt mere hensigtsmæssigt, at lade alderen svare til den til enhver tid værende folkepensionsalder.

Efter DA’s vurdering undervurderer forslaget voldsomt de administrative byrder, som virksomhederne vil stå over for.

DA kan støtte, at forslaget kun skal omfatte ”lønmodtagere” og dermed f.eks. ikke direktører.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
12. oktober 2006
LÆS MERE
Lovforslag