Regeringen vil lovgive med tilbagevirkende kraft

Regeringens forslag om at forbyde aftaler om fratræden mellem 65 og 70 år vil ramme også eksisterende aftaler. Forslaget, der lige har været i høring, medfører, at en aftale mellem en ansat og en arbejdsplads om, at vedkommende kan lade sig pensionere som f.eks. 65-årig bliver ugyldig.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

” DA kan ikke støtte lovforslaget. I DA’s høringssvar har vi bl.a. kraftigt betonet det betænkelige i med ét slag at gøre sådanne aftaler ugyldige. Det er jo tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvilket Folketinget normalt afholder sig fra. Man ændrer med et pennestrøg fuldstændigt de forudsætninger, som ældre ansatte og deres arbejdspladser selv har aftalt om tilbagetrækning, herunder også organiseringen af det fremtidige arbejde på arbejdspladsen. Efter DA’s vurdering skal loven kun vedrøre nye aftaler om pensionering”.

Personale og administration
12. oktober 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk