Forbedringer men ingen fremtidssikring

Udvalgsarbejde om erhvervsuddannelserne kommer ikke helt i mål med sine forslag til forbedring af erhvervsuddannelserne.

Et udvalg med deltagelse af Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, lærere og elever har udgivet en rapport med forslag til fremtidssikring af erhvervsuddannelserne. Rapporten er bestilt af regeringen.

Rapporten skal bl.a. indgå i de politiske forhandlinger om Finanslov for 2007. Her er der afsat 150 mio. kr. til forbedring af erhvervsuddannelserne.

Udvalgets anbefalinger skal også understøtte regeringens målsætning om, at flere unge skal gennemføre en uddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Der er flere gode takter i udvalgets anbefalinger. De nye muligheder for at lave flere undervisningsniveauer giver både praktisk orienterede unge og mere bogligt stærke mulighed for at gå i gang med en uddannelse.

Det er også positivt, at der lægges op til forbedringer af undervisningskvaliteten på erhvervsskolerne. Kontakten til praktikvirksomhederne skal forbedres, der skal være lærere til stede ved undervisningen, og eleverne skal undervises i, hvad der svarer til normal arbejdstid. Det er afgørende, at politikerne prioriterer disse mål med hjælp fra de afsatte 150 mio. kr.

Rapporten kommer dog ikke helt i mål. Arbejdsgiverne havde gerne set, at der var blevet løst op for kravet om, at alle unge skal igennem et grundforløb. Vi er låst fast i en struktur, hvor alle elever skal igennem et grundforløb, men et frivilligt grundforløb kan for nogle uddannelser også være en mulighed. Derved kan der bedre laves uddannelser for både bogligt stærke og svage unge.

Udvalget har heller ikke lavet et check af uddannelsernes brede formålsparagraf, som i dag betyder, at alle elever uanset kundskaber og motivation skal både alment og fagligt kvalificeres, vejledes samt forberedes på videreuddannelse. Formålsparagraffen tager ikke højde for, at de unge i højere grad skal kunne vælge, om de satser på videreuddannelse eller målrettet går efter et job på arbejdsmarkedet og derfor vil fravælge nogle af de andre formål. Paragraffen er heller ikke sikret i forhold til virksomhedernes behov.

Endelig har udvalget slet ikke haft mulighed for at diskutere nye alternativer til erhvervsuddannelser som et mål til at sikre, at flere unge får en uddannelse. Det største problem er fortsat, at alt for mange unge ikke kan læse og regne godt nok, og det kan nok så mange ændringer af erhvervsuddannelserne ikke løse”.

Uddannelse
13. oktober 2006
KONTAKT
LINKS
Udvalgets rapport