Mesterlæreuddannelse buldrer derudaf

Næsten 300 aftaler de første 2 måneder

Mesterlæreuddannelsen startede den 1. august 2006. I de første 2 måneder har 276 unge tegnet lærlingekontrakt med en virksomhed. Aftalerne er fordelt på 30 forskellige uddannelser. De største uddannelser er frisør, træfagenes byggeuddannelse (bl.a. tømrer og murer), detailhandel og bager.

Mesterlæreuddannelsen indebærer, at den første skolebaserede del af en erhvervsuddannelse – det såkaldte grundforløb - erstattes af praktik i en virksomhed.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Den nye mesterlæreuddannelse er slået hurtigere igennem, end arbejdsgiverne havde forestillet sig. Det er især glædeligt, at den er slået igennem inden for mange forskellige brancher. Kombinationen af praktisk oplæring i en virksomhed og tidlig tilknytning af dygtige unge har appel til både elever og virksomheder.

Mesterlæreuddannelsen retter sig praktisk orienterede unge, som har tilfredsstilende kundskaber fra folkeskolen eller evt. en studentereksamen. Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt ordningen som sådan har tiltrukket nye virksomheder og elever i forhold til dem, vi kender, men udviklingen er i hvert fald meget imponerende.

Men mesterlæreuddannelsen kan ikke løse det problem, at mange unge forlader grundskolen uden tilstrækkelige kundskaber, så de ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse og falder fra, som det bl.a. er påvist i DA’s undersøgelse om sammenhængen mellem karaktererne i grundskolen og fuldførelsen af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Blandt elever med under 6 i karaktergennemsnit i dansk og matematik, er det næsten halvdelen, som ikke fuldfører. Er karaktergennemsnittet højere end 7,5, halveres risikoen for at falde fra.

Jeg håber derfor ikke, at regeringen - i glæde over mesterlæreuddannelsens forrygende start - glemmer at forbedre Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), som bl.a. retter sig mod unge med svage kundskaber.

Uddannelse
16. oktober 2006
KONTAKT