Tosprogede svigtes i Folkeskolen

Ny undersøgelse om tosprogede i gymnasierne sætter fokus på fortidens synder

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) offentliggør i dag en undersøgelse om tosprogede elever i gymnasierne. Undersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvordan de tosprogede elever klarer sig i gymnasiet, og at der er problemer med at beherske et mundtligt og skriftligt dansk på det niveau, der forventes på en gymnasial uddannelse.

Generelt ses, at tosprogede i forhold til andre danske elever:

  • Får dårligere eksamenskarakterer
  • Klarer sig dårligere i dansk i årskarakter (både skriftlig og mundtlig) samt i historie/samfundsfag, matematik og engelsk
  • Klarer sig dårligere i matematik og engelsk i 2004/05 i forhold til tidligere år

Rapporten undersøger effekten af konkrete tiltag, der støtter de tosprogede elever i at gennemføre en gymnasial uddannelse med gode resultater.

Konsulent Berit Kjær Petersen:

”Tosprogede har problemer med at få en uddannelse pga. dårlige karakterer i folkeskolen. Vi har set det på erhvervsuddannelserne og nu altså også i gymnasierne.

Det er derfor også vigtigt, at der gøres en indsats her, som rapporten lægger op til. Men fundamentet er lagt i folkeskolen. Det er hér der skal sættes ind, hvis vi i fremtiden skal undgå, at endnu flere unge ikke får basale kompetencer i dansk, matematik og engelsk til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Med verdens dyreste folkeskole må og skal vi gøre det bedre. Folkeskolen skal blive bedre til at sikre eleverne disse kompetencer i løbet af de ni år i folkeskolen. 10. klasse, som diskuteres i øjeblikket, skal målrettes mod at løfte de svageste elever rent fagligt eller for afklaring i forhold til ungdomsuddannelse. Kun på den måde kan vi sikre de tosprogede – og alle andre elever – et ordentligt udgangspunkt for at gå i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.”

Arbejdsmarked
24. oktober 2006
KONTAKT
LINKS
Rapport fra EVA om tosprogede i gymnasierne