Godtgørelse for ansættelsesbeviser

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om, at hvis en arbejdsgiver har givet en lønmodtager manglende oplysninger om hans eller hendes ansættelsesforhold, så skal det maksimalt koste arbejdsgiveren 13 ugers løn til den pågældende. Som reglerne er i dag, kan det koste 26 ugers løn.

Beløbet kan dog forhøjes med 50 procent, hvis der er ”skærpende omstændigheder”. Hvis den manglende oplysning både skyldes undskyldelige forhold og ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren, foreslås det, at beløbet maksimalt kan være 1.000 kr. Godtgørelsen er skattefri, og niveauet ligger i dag på enten 5 eller 10.000 kr.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen udtaler:

DA kan varmt støtte regeringens bestræbelser, som dog næppe er tilstrækkelige. DA finder det overordentligt positivt, at regeringen vil rette op på loven. Det er jo et felt, hvor man må forudse, at lønmodtagersiden vil kæmpe med alle midler for, at de kan bevare deres lukrative adgang til de store skattefrie godtgørelser.

Vi har længe efterspurgt en nedsættelse af godtgørelsesniveauet, som kan standse lønmodtagernes pengemaskine og den voldsomme belastning, som lønmodtagersidens appetit på godtgørelser for selv ubetydeligheder giver virksomhederne.

Det er grotesk, at man i stedet for lige at stikke hovedet ind hos sin chef og gøre opmærksom på, at noget vist mangler her, belønnes med en skattefri pose penge, når man er fratrådt. Det tror jeg simpelthen ikke, at hensigten med hverken loven eller det bagvedliggende EU-direktiv har været. Meningen må være, at lønmodtageren skal kende sine væsentlige vilkår og da ikke eventuelt skrive under på hvad som helst eller senere hen fortryde sine aftaler.

En maksimal godtgørelse på 13 uger og mulighed for 50 procents forhøjelse er i sig selv en høj bøde, som en arbejdsgiver kan få og virke effektivt og afskrækkende. Det samme vil 1.000 kr. være i helt betydningsløse tilfælde.

Personale og administration
25. oktober 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
Høringssvar