Ledigheden kan falde endnu mere

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for september måned 2006.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 117.100 personer, svarende til en ledighedsprocent på 4,2.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det danske arbejdsmarked viser hidtil uset styrke og fleksibilitet. På en måned er ledigheden faldet med 4.800 personer, og der er stadig udbredt mangel på arbejdskraft.

Virksomhederne har leveret, nu er det politikernes tur. Vi kan få et endnu større ledighedsfald, hvis der er politisk vilje til at styrke formidlingen af ledige og stramme op på betingelserne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der skal også gøres op med muligheden for at få dækket helt op til 90 pct. af den hidtidige arbejdsindkomst i dagpenge, og perioden på 4 år bør reduceres væsentligt. Gennemføres disse to forslag, bør det overvejes samtidig at hæve det højeste beløb, man kan modtage i dagpenge.”

Arbejdsmarked
25. oktober 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk