Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. oktober 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om ændring af lov om ansættelsesbeviser

Høring om ændring af lov om ansættelsesbeviser (godtgørelse)

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

DA kan støtte, at beskæftigelsesministeren vil fremsætte et lovforslag om ændring af loven om ansættelsesbeviser om godtgørelsesniveauet. Arbejdsgiverne har længe efterspurgt dette og har med beklagelse noteret sig Højesterets afgørelse i maj 2006, hvor den hidtidige ændringsbekendtgørelse blev underkendt.

DA finder det overordentligt positivt, at regeringen så hurtigt vil rette op herpå og atter forsøge at se på godtgørelsesniveauet og denne gang ved en lovændring.

En maksimal godtgørelse på 13 uger og mulighed for 50 pct.’s forhøjelse er i sig selv en effektiv og afskrækkende sanktionsramme. Det samme vil 1.000 kr. være i betydningsløse tilfælde.

DA mener dog desværre ikke, at de foreslåede ændringer på alle områder vil være tilstrækkelige. Efter DA’s vurdering er der bl.a. elementer i lovforslaget, som vil give anledning til unødige tvister og for høje godtgørelser. DA frygter, at den foreslåede lovændring ikke medfører den nødvendige nedgang i antallet af tvister om ansættelsesbeviser og frygter desværre, at den foreslåede 1.000 kr.’s tekst måske slet ikke finder bred anvendelse.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
26. oktober 2006
LÆS MERE
Lovforslag