Skridt i den rigtige retning for 10. klasse

DA havde dog gerne set, at man tog skridtet fuldt ud og sikrede, at færre spilder tiden i 10.

Forligspartierne bag velfærdsaftalen (V, C, A, DF og B) har indgået forlig om en større målretning af 10. klasse. Partierne er enige om, at alle fortsat skal have mulighed for at gå i 10. klasse, men den skal i højere grad målrettes de svage og gøres mere erhvervsrettet. 10. klasse skal:

  • Give adgang til alle ungdomsuddannelser og samle de unge op, der falder fra en uddannelse
  • Vare i op til 40 uger med mulighed for at kunne vælge 9. eller 10. klasses eksamen efter ½ år
  • Indeholde 2 ugers obligatorisk brobygningsforløb til ungdomsuddannelse og 4 ugers frivillig brobygning til erhvervsuddannelserne
  • Have flere erhvervsrettede fagtilbud som teknik, motor mv.

Derudover skal det synliggøres, at 9. klasse er den normale afslutning på folkeskolen. Elever, der ønsker 10. klasse, skal sammen med forældre og lærere formulere en plan, hvor målet med 10. klasse fremgår.

Berit Kjær Petersen, Konsulent i DA, siger:

Aftalen er et fremskridt i forhold til i dag. Der bliver nu indbygget egentlige brobygningsforløb, der er målrettet videre uddannelse, og det sikres, at der bliver et tydeligt mål for de elever, der ønsker 10. klasse. Desuden bliver 10. klasse mere fleksibel, så man ikke behøver at gå et helt år i 10. klasse, hvis der ikke er behov for det. Allerede ved juletid vil man kunne teste, om man reelt har forbedret sine kompetencer og nået et 9. klasses niveau eller en forbedring heraf.

DA havde dog gerne set, at politikerne havde taget skridtet fuldt ud. I dag vælger mere end hver anden elev 10. klasse. Alt for mange elever vil stadig vælge 10. klasse uden at have et reelt behov. Vi har brug for en 10. klasse, der kun er målrettet elever, med behov for et fagligt løft eller for afklaring i forhold til uddannelse. Vi har brug for at fjerne evt. økonomiske incitamenter for kommunerne, så valg af uddannelsessted bliver ud fra den enkeltes behov og ikke økonomiske hensyn. Kun sådan får vi højnet den enkeltes udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse.

Det er derfor også afgørende, at der i det kommende lovgivningsarbejde opstilles målbare krav til indholdet af 10. klasse også hos udbyderne, så vi sikrer mere valuta for pengene.

Vi har ikke brug for et sabbatår for dem, der allerede er klar til at gå i gang med en uddannelse. 1 års forsinkelse i uddannelsessystemet er dyrt for samfundet, arbejdsmarkedet og den enkelte. De penge kan og skal bruges bedre.

Uddannelse
26. oktober 2006
KONTAKT