Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. oktober 2006 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om udkast til cirkulære vedrørende muligheden for at udstede ansættelsesbeviser elektronisk

Høring om udkast til cirkulære vedrørende muligheden for at udstede ansættelsesbeviser elektronisk

DA kan støtte, at Beskæftigelsesministeriet gennem cirkulæret bekræfter, at oplysningspligten i ansættelsesbevisloven kan opfyldes ved at give oplysningerne elektronisk.

Dette har altid været en mulighed, men det er som udløber af AMVAB-målingerne glædeligt at konstatere, at ministeriet finder, at det er hensigtsmæssigt gennem et cirkulære at minde om muligheden.

Ansættelsesbevisloven og måden, som den fortolkes på og bruges af lønmodtagerne, er i sig selv en betydelig administrativ belastning, og alle tiltag, der viser de procesbesparende muligheder, som allerede findes, er velkomne.

DA finder anledning til at bemærke, at cirkulæret i og for sig ikke siger noget nyt. Den administrative lettelse, der ligger i at anvende brugen af IT til at aflevere såvel selve ansættelsesbeviset som til at give ændringsmeddelelser, altid har været åben. Alle har muligvis ikke været opmærksomme på dette. Der har ikke på noget tidspunkt været en pligt til at udstede ”papir” ansættelsesbeviser, og den stigende anvendelse af informationsteknologien har ført til, at mange virksomheder allerede anvender den elektroniske oplysningsform. Muligheden vil efter DA’s opfattelse kunne anvendes langt hyppigere, og cirkulæret kan givet vis være medvirkende til at gøre opmærksom på muligheden.

Det er DA’s opfattelse, at muligheden for at anvende IT – herunder at give oplysningerne pr. e-mail – er anvendelig for langt de fleste virksomheder. Det er ikke nødvendigt, at den enkelte medarbejder har sin egen computer, hvis blot vedkommende har en e-mailkonto i virksomhedens system og medarbejderen ved, at der er en pligt til med faste mellemrum at tjekke e-mailkontoen. Muligheden er der derfor også for medarbejdere, der ikke som en naturlig del af arbejdet anvender en computer, hvis blot virksomheden har instrueret i brugen og på centrale placeringer har opstillet en computer, som medarbejderen har ret og også pligt til at anvende i informationssammenhæng – herunder også i denne relation.

DA kan støtte cirkulæret, men finder således, at det for god ordens skyld bør tydeliggøres, at muligheden for at udstede ansættelsesbeviser elektronisk og at give ændringsmeddelelser elektronisk altid har været en mulighed.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
27. oktober 2006
LÆS MERE
Cirkulære