Manglen på arbejdskraft går nu op for kommunerne

Ugebrevet A4 har foretaget en rundspørge til kommunaldirektørerne i 10 kommuner. Seks ud af de ti mener, at manglen på arbejdskraft bliver de kommende års største udfordring i ældreplejen.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Manglen på arbejdskraft har gennem længere tid forhindret private virksomheder i at udføre de opgaver, som de gerne vil. Nu er det blevet klart for de kommunale arbejdsgivere, at manglen på arbejdskraft også bliver de kommende års største udfordring for dem.

Svaret på manglen på medarbejdere i ældreplejen må ikke blive, at kommunerne indleder en skattefinansieret konkurrence med de private virksomheder om medarbejderne.

Der er kun ét ansvarligt svar: Arbejdsstyrken skal øges gennem nye reformer og forbedret administration af velfærdssystemerne. Det er for eksempel uacceptabelt, at mere end hver anden arbejdsdygtig kontanthjælpsmodtager ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at det ikke har nogen konsekvens, at de ikke gør det.

Forårets velfærdsreform er ikke tilstrækkelig til at imødekomme behovet for arbejdskraft. Der er brug for mere markante ændringer, og de skal virke nu.

Kommunerne må også selv stramme op på deres forvaltning af f.eks. kontanthjælp og fleksjob for at sikre de nødvendige medarbejdere.”

Arbejdsmarked
30. oktober 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk