Fejltagelse at forlænge sygedagpengeret

Et flertal i Folketinget overvejer i forbindelse med finansloven at skabe endnu en mulighed for at få forlænget retten til sygedagpenge ud over 52 uger.

Forlængelsesmuligheden, der kommer oven i de allerede eksisterende forlængelsesmuligheder, skal gælde for ”særlige grupper”, hvor der er et ”perspektiv” for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen:

”I en tid, hvor arbejdsmarkedet er under voldsomt pres, er det uforståeligt, at et flertal i Folketinget nu vil indføre nye regler, der vil medvirke til at mindske arbejdsudbudet.

Der findes i forvejen et stort antal forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven. Erfaringerne herfra viser, at det er vanskeligt at afgrænse brugen af forlængelsesmulighederne.

Erfaringer fra dagpengesystemet viser klart, at hvis retten til ydelse forlænges, så går der længere tid inden ledige kommer i beskæftigelse. Det vil også blive resultatet, hvis man accepterer nye uoverskuelige knopskydninger på de undtagelsesbestemmelser, der allerede findes.”

Arbejdsmarked
1. november 2006