Green Card åbner kun døren på klem

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om implementering af velfærdsforligets aftale om jobkort- og Green Card-ordningen

Forliget indebærer bl.a., at:

  • Der i jobkort-ordningen åbnes mulighed for, at udlændinge med et konkret jobtilbud til 450.000 kr. har adgang til opholds- og arbejdstilladelse uanset arbejdets karakter
  • Positivlisten for jobkort-ordningen udvides med flere uddannelsestyper
  • Der indføres en Green Card-ordning til jobsøgning i seks måneder. Green Card-ordningen vil bygges op som en point-model, hvor der gives point for uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring, indkomst og alder
  • Der indføres en Green Card-ordning for udlændinge, der afslutter en videregående uddannelse i Danmark. Denne gruppe kan blive i Danmark i seks måneder for at søge job

Chefkonsulent Henning Gade:

”Med aftalen åbnes døren til det danske arbejdsmarked på klem for kvalificeret arbejdskraft. Det er tiltrængt, og det vil få flere kvalificerede arbejdstagere til at komme til Danmark.

Vi tror dog ikke, de foreslåede tiltag vil være tilstrækkelige til at dække arbejdskraftbehovene. Det vil blive nødvendigt med flere initiativer for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Udenlandske arbejdstagere, som har kvalifikationerne, som har et jobtilbud og som kan forsørge sig selv, bør automatisk have adgang til Danmark uden bureaukratiske hindringer.

Samtidig vil det være en fejltagelse at tro, at Danmark virker som en magnet på de højest kvalificerede. Det vil være nødvendigt, at Danmark i højere grad markedsfører sig i andre lande som et godt og spændende arbejdssted.”

Arbejdsmarked
2. november 2006
KONTAKT