Se jer omkring

Af Jørgen Bang-Petersen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Usmageligt, usandt, usagligt, skingre løgne, beskidt bestillingsarbejde, totalt asocialt og udokumenterede påstande.

Man taber pusten, når man læser faglig sekretær Morten Bachs indlæg i avisen den 12. oktober, hvor han på 3F’s vegne afviser virksomhedernes behov for arbejdskraft, og kalder det et påskud for at åbne for anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Det kan siges meget enkelt. Der er mangel på arbejdskraft. Og der er mangel på arbejdskraft, fordi det går godt for de danske virksomheder.

Men lad os da endelig ikke bare tage arbejdsgivernes påstand for pålydende – om end de dog må formodes at vide en hel del om den sag. Vi kan jo starte med at lytte på de regionale arbejdsmarkedsråd, hvor lønmodtagerne selv er stærkt repræsenteret. Ifølge rådene er der lige nu 283 flaskehalse, hvilket vil sige områder, hvor rådene har konstateret at virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft.

Eller hvad med antallet af jobopslag, som der ifølge Danske Banks optællinger kommer 30.000 nye af hver måned? Virksomhederne vil gerne ansætte flere, hvilket også gentages tydeligt i diverse rundspørger.

Morten Bach kunne også rejse sig fra sin stol, og tage en gåtur langs strøget i København. Her vil han ved selvsyn kunne konstatere, at mange butikker søger medarbejdere med jobopslag i butiksruderne. Hvis han foretrækker en biltur, kunne han holde øje med håndværkernes varevogne, som annoncerer efter faguddannede medarbejdere. En tur langs de jyske motorveje vil også vise, at industrivirksomhederne forsøger at hverve nye ansatte via store bannere på fabriksbygningerne.

Alt sammen klar dokumentation for, at virksomhederne efterspørger dansk arbejdskraft. Der søges ikke medarbejdere på skrømt, og sandheden er, at virksomhederne hellere end gerne vil ansætte dansk arbejdskraft. Men når det åbenbart bliver mere og mere vanskeligt, er det i alles interesse, at vende blikket mod udlandet. Hvis ikke der åbnes for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, både på kort og langt sigt, går vi glip af ordrer, job og økonomisk vækst.

Fagbevægelsen bør vedkende sig sit ansvar for, at der er den nødvendige arbejdskraft til rådighed. I stedet for at se spøgelser ved højlys dag, skulle Morten Bach hellere motivere sine ledige medlemmer til at søge job. Hér halter indsatsen i den grad.

Bragt i Politiken d. 13. oktober 2006