Forslag fra SF vil skade integration af unge kriminelle

Antallet af udstedelser af straffeattester skal ses i sammenhæng med, at vi er ved at overgå til et servicesamfund, hvor godt omdømme er helt centralt.

SF har stillet beslutningsforslag om at ændre reglerne ved udstedelse af straffeattest. Ændringerne vil begrænse arbejdsgivernes adgang til at få straffeattester til kun at gælde i det omfang, det er nødvendigt for at tilgodese væsentlige hensyn til virksomhedens eller andres sikkerhed, og hvis oplysningerne er relevante for udførelse af det pågældende arbejde.

Forslagsstillerne anfører, at udstedelsen af straffeattester er stigende, og at der ikke er forhold på arbejdsmarkedet, der begrunder denne udvikling. SF anfører også, at kravet om en ren straffeattest bl.a. betyder, at unge, der har begået mindre kriminalitet, kan få svært ved at få et job og dermed bliver fastholdt i ledighed.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen udtaler:

”Forslagsstillerne synes bevidst at puste til en myte om, at unge med kriminel fortid holdes uden for arbejdsmarkedet. Det gør sådanne unge heldigvis ikke. Forslaget kuldkaster fuldstændigt den nyttige og sikkert ressourcekrævende sociale indsats i mange private virksomheder, som netop giver sådanne unge en chance, selv om der er noget på straffeattesten.

SF’s forslag vil skade integrationen af disse unge. En sådan chance kan jo kun gives, hvis begge parter kender og har erkendt konditionerne. Den unge med problemer, som en straffeattest viser, vil ofte kun kunne hjælpes, hvis virksomheden og den unge blive enige om klare vilkår for den unges adfærd.

At antallet af udstedelser af straffeattesterer stigende skal ses i sammenhæng med, at vi er ved at overgå til et servicesamfund, hvor godt omdømme er helt centralt og at arbejdsgiverne i stigende grad påtager sig et socialt engagement. ”

Personale og administration
7. november 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk