Finanslov vil mindske arbejdsudbuddet

Forlængelse af sygedagpengeperioden øger presset på arbejdsmarkedet og øger risikoen for marginalisering

Et flertal i Folketinget har som led i finanslovsaftalen besluttet at skabe mulighed for at forlænge retten til sygedagpenge ud over 52 uger.

I dag er der mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden i to gange 26 uger. Med finanslovsaftalen bliver der mulighed for at få forlænget sygedagpengeperioden i yderligere to gange 26 uger. Dermed bliver der nu mulighed for at modtage sygedagpenge i op til 3 år.

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen:

”Muligheden for at forlænge sygedagpengeretten i endnu et år vil medvirke til at mindske arbejdsudbuddet og dermed øge presset på et i forvejen ophedet arbejdsmarked.

Forlængelsen vil medvirke til at marginalisere den sygdomsramte fra arbejdsmarkedet, fordi den kan føre til langvarigt ophold i en ordning, der er tænkt som midlertidig i forhold til afklaring af et sygdomsforløb.

Erfaringerne fra både syge- og arbejdsløshedsdagpengesystemet viser, at det er svært at begrænse brugen af forlængelsesmuligheder, og det vil derfor uden tvivl øge varigheden af sygedagpengesagerne.”

Arbejdsmarked
7. november 2006