Ekstraregning på sygefravær skader socialt engagement

Forligspartierne vil forlænge den periode, arbejdsgiverne betaler sygedagpenge fra 14 til 15.

Som led i finanslovsforliget forlænges den periode, hvor arbejdsgiverne betaler sygedagpenge fra 14 til 15 dage. Forlængelsen vurderes at koste arbejdsgiverne 85 mio. kr. årligt.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er et helt forkert signal at sende til alle de virksomheder, der gerne vil give folk på kanten af arbejdsmarkedet en chance. Regeringen modarbejder dermed sine egne ønsker om at integrere indvandrere og svage grupper.

Virksomhederne betaler allerede 10 mia. kr. for de første 14 dages sygefravær. Nye økonomiske byrder her vil kun forringe virksomhedernes incitament.

Vi har i øjeblikket en enestående mulighed for at få de sidste ind på arbejdsmarkedet, og mange virksomheder er parate til at engagere sig i dette. At forlænge den periode, hvor virksomhederne betaler udgifterne til sygefravær er at gøre barrieren for de svageste højere.

Med det arbejdsmarked, der står foran os, ville det have givet mere mening at gøre barrieren lavere ved at forkorte den periode, hvor arbejdsgiverne finansierer udgiften. Hvis forligspartierne gerne vil reducere udgifterne til sygedagpenge, ville en målrettet indsats mod det høje sygefravær i den offentlige sektor have været en meget bedre vej”.

Arbejdsmarked
8. november 2006