Uenighed om arbejdstid spærrer for fornuftig reform

Flere års forgæves forhandlinger om en fælles EU grænse for arbejdstid bør resultere i, at arbejdstiden bliver et nationalt anliggende for arbejdsmarkedets parter.

Det er ikke lykkes det finske EU-formandskab at skabe enighed blandt medlemslandene om en 48 timers grænse for den ugentlige arbejdstid.

Det er mest sandsynligt, at det tyske formandskab ikke vil behandle spørgsmålet i deres formandperiode.

Overenskomstchef Steen Müntzberg:

”Den manglende enighed efter flere års forhandlinger rejser spørgsmålet, om Ministerrådet bør overveje at opgive en fælles EU grænse for ugentlig arbejdstid.

Det er et problem, som de enkelte medlemslande åbenbart ønsker at løse på forskellig måde. I Danmark mener vi f.eks. at det skal ske via overenskomsterne.

Som det er i øjeblikket spærrer spørgsmålet for en revision af arbejdstidsdirektivet på andre områder, som vi faktisk har brug for. Det gælder særligt de spørgsmål om, at rådighedsvagter skal medregnes i arbejdstiden, som følger af de såkaldte SIMAP og JÄGER-domme.”

EU og internationalt
10. november 2006
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk