Overenskomsterne giver allerede mulighed for at passe syge børn

Forældre og andre har gode muligheder for at være sammen med syge børn.


Socialdemokratiet har i dag fremlagt et såkaldt ”børneudspil”, hvor det foreslås, at både forældre og andre personer tæt på børnene skal have mulighed for at passe syge børn efter 1. sygedag. Ifølge partiet skal forslaget omfatte alle børn, hvor forældrene ikke har udnyttet hele barselsorloven. Den del af barselsorloven, der ikke er udnyttet af forældrene, skal kunne overføres til bedsteforældre, papforældre og andre tæt på børnene.

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Socialdemokratiet forsøger at løse et problem, som arbejdsmarkedets parter har løst for flere år siden. I 1998 blev der indført 3 omsorgsdage til forældre, og det blev i 2000 udvidet til 5 omsorgsdage/feriefridage for alle.

I forvejen kan forældrene blive hjemme på barnets første sygedag. Det giver i kombination med de 5 omsorgs/feriefridage, 5 ugers ferie og en af verdens korteste arbejdstider forældre og andre pårørende god mulighed for at være sammen med syge børn.

Det danske arbejdsmarked er meget fleksibelt, og det er en fejlslutning at tro, at man kan øge fleksibiliteten ved at trække bureaukratisk lovgivning ned over det overenskomstsystem, parterne har aftalt.

De fleste forældre skifter job flere gange under børnenes opvækst. Det er en fleksibilitet, som kommer både lønmodtagere og virksomheder til gode, men som ikke kan undgå at lide skade, hvis socialdemokratiets forslag bliver gennemført.”

Personale og administration
14. november 2006
KONTAKT