LønStatistik 3. Kvartal 2006

  • Lønomkostninger steg 3,2 pct. på årsbasis
  • Fald i årsstigningstakten i forhold til 2. kvartal 2006 på 0,1 pct.point

På årsbasis, dvs. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006, steg lønmodtagerens fortjeneste pr. præsteret time i gennemsnit med 3,2 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 1,0 pct.point.

Stigningen i pensionsbetalinger afspejler hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2006.

I forhold til 2. kvartal 2006 faldt lønomkostningerne i 3. kvartal 2006 med 0,1 pct. point til 3,2 pct.

Årsstigningstakten i 3. kvartal 2006 var 3,6 pct. for arbejdere og 2,8 pct. for funktionærer.

Årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed var 4,3 pct. i 3. kvartal 2006. Inden for serviceprægede erhverv samt fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten hhv. 3,1 pct. og 3,0 pct. Dermed faldt årstigningstakten i 3. kvartal 2006 i forhold til 2. kvartal 2006 med 0,1 pct.point inden for alle tre hovedbrancher.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,04 pct.point fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I modsat retning trækker en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,3 pct. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2006 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. november 2006
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenesten 3. kvartal 2006LønStatistik 3. kvartal 2006 DA (Printvenlig)Om DA's Konjunktu­r- Statistik