Der er praktikpladser nok

Mens behovet for praktikpladser er ved at være opfyldt, melder flere brancher nu om for få kvalificerede elever.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af praktikpladsaftaler er steget med 15 pct. i august 2006 i forhold til sidste år. Det er en stigning på 3.300 aftaler. Den positive udvikling fortsætter dermed på 3. år.

Samtidig er antallet af søgende i samme periode faldet med en tredjedel. I dag søger kun 5.000 elever mod 8.000 sidste år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

” Fra alle sider i Folketinget stilles der krav til arbejdsgiverne om, at der skal være ”nok” praktikpladser til de unge.

I dag er vi tæt på at have ”nok” praktikpladser. Faktisk oplever vi nu, at der inden for nogle beskæftigelsesområder ikke er ”nok” kvalificerede elever.

Derfor har arbejdsgiverne også fået ”nok” af præmieringsordningen til praktikpladser, som fortsat belaster arbejdsgiverne økonomisk uden at have nogen effekt. For arbejdsgivere, som i stadigt større omfang forgæves søger elever, fremstår præmieringsordningen som helt urimelig.

De sidste elever i søgekøen ville kunne få en praktikplads, hvis de søgte bredere og havde flere praktikpladsønsker. Et kik på www.praktikpladsen dk. viser over 300 ledige praktikpladser, og især inden for byggeriet, plastindustrien og metaluddannelserne er der gode muligheder.”

Uddannelse
15. november 2006
KONTAKT
LINKS
Praktikplads-situationen ultimo august 2006Praktikpladsen. dk