Ringe kommunal sygedagpengeindsats

Kommunernes sygedagpengeindsats er et oplagt tema i forbindelse med regeringens kvalitetsreform i den offentlige sektor, mener DA

Ny praksisundersøgelse fra Det sociale Nævn for Nordjylland viser, at der er fejl i 36 pct. af de nordjyske kommuners sygedagpengesager.

Mange af afgørelserne var truffet, uden at sagen var tilstrækkeligt belyst. Kun i 46 pct. af sagerne var alle oplysninger til stede.

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen:

”Trods den nye sygedagpengelovs skærpede krav til kommunernes indsats, lever kommunerne stadig ikke op til deres ansvar på området.

Hverken sygemeldte eller virksomheder kan være tjent med kommunernes indsats.

Kommunernes sygedagpengeindsats er derfor et oplagt tema til regeringens kvalitetsreform af den offentlige sektor.

Kommunerne kan i dag miste den statslige refusion, hvis de ikke følger op. Problemet er bare, at kommunerne ikke har pligt til at dokumentere opfølgningen i en sygedagpengesag. Derfor er det kun, når kommunerne bliver ”fanget” af den kommunale revision, at sanktioner bliver håndhævet. Derfor skal der stilles klare krav til kommunernes dokumentation af deres opfølgning i sygedagpengesager”.

Arbejdsmarked
21. november 2006