Dansk Arbejdsgiverforening har via Beskæftigelsesrådet den 14. september 2006 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring over udkast til bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelse af større omfang.

Arbejdsgiversiden gør opmærksom på, at det er vores vurdering, at det er afgørende vigtigt, at der i god tid inden de nye regler træder i kraft sker en tydelig information til virksomhederne om, at det i fremtiden er til beskæftigelsesregionerne, der skal varsles, når afskedigelser sker i henhold til varslingsreglerne.

Arbejdsgiversiden skal foreslå, at der parallelt med de nye regler arbejdes med at få fastlagt en smidig administration, således at en meddelelse fra en virksomhed stilet til det regionale arbejdsmarkedsråd om en større afskedigelse i praksis opfattes, som om den var stilet til det regionale beskæftigelsesråd.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
21. september 2006