KonfliktStatistik 3. Kvartal 2006

  • Lavt konfliktomfang

I 3. kvartal 2006 var der 54 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 3.300 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 47 personer og var af 1,3 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste år.

Der var i 3. kvartal 2006 18 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Dette omfang var moderat sammenlignet med samme kvartaler de seneste 10 år. Lønkonflikterne resulterede i 1.459 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,5 dages varighed og involverede 55 personer.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter siden 2001.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer dags dato.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

KONTAKT
Publiceret:
30. november 2006
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version