Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. november 2006 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Erhvervsgrunduddannelsen mv. og lov om produktionsskoler

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening finder ikke, at lovforslaget i tilstrækkeligt omfang vil bidrage til, at 95 pct. af de unge i 2015 får en uddannelse. Uddannelse til flere unge har været forudsætningen for de anbefalinger, som Udvalget om at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse afgav i februar 2006, og som lovforslaget i et vist omfang bygger på. Det kan heller ikke lægges til grund, at aktiviteten på EGU vil stige fra aktuelt 650 forløb årligt til 3.000 forløb årligt i 2015, således som det forudsættes i lovforslagets almindelige bemærkninger.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
1. december 2006