Lovforslag om Erhvervsgrunduddannelsen skuffer

Regeringens forslag er langt fra at sikre uddannelse til flere unge og giver mere bureaukrati for virksomhederne.

Regeringen har i dag fremlagt et forslag om fornyelse af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Ændringen skal bidrage til at realisere regeringens målsætning om, at 95 pct. af de unge i 2015 skal have en uddannelse. Regeringen lægger op til at:

  • Forpligte alle kommunerne til at tilrettelægge EGU mod ca. 40 pct. i dag
  • Begrænse brugen af EGU til unge, som ikke har kvalifikationer til at påbegynde en erhvervsuddannelse
  • Modernisere reglerne om godkendelse af praktikaftaler, så flere virksomheder laver praktik for elever i EGU

Erhvervsgrunduddannelsen er en 2 årig, individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

” Regeringens fornyelse af Erhvervsgrunduddannelsen skuffer. Forslaget vil ikke sikre, at flere unge får en uddannelse i 2015.

For det første bliver kommunerne ikke mere forpligtede til at lave uddannelsen, end de hidtil, hvor kun ca. 40 pct har udbudt den. Der mangler forslag til at løse op for de økonomiske barrierer, som er årsag til, at nogle kommuner ikke udbyder EGU. Vi har peget på, at finansieringen omlægges til det taxametersystem, som man kender fra erhvervsuddannelserne.

Dernæst får man ikke højnet Erhvervsgrunduddannelsen status blandt de unge. Den vil fortsætte være en ”taberuddannelse” for dem, som ikke kan klare en erhvervsuddannelse. Målgruppen skal udvides til alle unge, så EGU reelt sidestilles med erhvervsuddannelserne, men altså med at andet uddannelsesindhold.”

Uddannelse
1. december 2006
KONTAKT
LÆS MERE
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Erhvervsgrund­uddannelsen mv. og lov om produktionsskoler