Flexicurity

Ordet er en sammentrækning af ’flexibility’ og ’security’. Begrebet blev oprindeligt brugt som en betegnelse for indretningen af det danske arbejdsmarked, men er i de seneste år også blevet anvendt mere generelt.

Flexicurity er karakteriseret ved en fleksibel regulering af arbejdsmarkedet med hensyn til opsigelsesvarsler og arbejdstidens tilrettelæggelse ved et udviklet socialt sikringssystem og ved en aktiv beskæftigelsespolitik, der tilsammen skal sikre en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke.

I EU og i en række medlemsstater er der stor interesse for indretningen af det danske arbejdsmarked i forbindelse med de arbejdsmarkedsreformer, der er en del af reformen af den europæiske sociale model.

DA mener, at det fleksible danske arbejdsmarked er en væsentlig grund til, at Danmark i dag er bedre rustet end mange andre lande til mødet med globaliseringen og de demografiske udfordringer.

Der er 15 dokument(er)
   2013 (1)
   2012 (1)
   2009 (1)
   2008 (3)
   2007 (4)
   2006 (4)
   2005 (1)
Efter produkt

2013Til top
5,7 mio. unge ledige i EU
13.03.2013, DA Opinion

2012Til top
Europe must help its youth through 'dual training' plan
09.01.2012, Debatindlæg

2009Til top
Fleksibiliteten hjælper os igennem krisen
21.04.2009, Debatindlæg

2008Til top
Overraskende udvikling i ledighed skærper krav til reformer
30.10.2008, DA Opinion
Voksenlærlinge skaffer virksomhederne arbejdskraft
17.09.2008, DA Opinion
A larger labour force in the Nordic countries, 2008
17.09.2008, Rapporter og analyser

2007Til top
Flexicurity i Danmark
05.12.2007, Rapporter og analyser
EU-gennembrud for flexicurity
18.10.2007, DA Opinion
Sociale klausuler ødelægger fleksibilitet
17.01.2007, DA Opinion
Grønbog: Modernisering af "arbejdsretten" m.v.
03.01.2007, Høringssvar

2006Til top
Modernisering af ansættelsesretten i EU
22.11.2006, DA Opinion
Solidariteten burde række til velfærdsreformer
24.05.2006, Debatindlæg
A-kasser bør ikke have to kasketter
05.05.2006, DA Opinion
Flexicurity - mennesker skal udvikles gennem jobbene
14.02.2006, Debatindlæg

2005Til top
Europa-parlamentets forslag til ændringer i arbejdstidsdirektivet trækker i den forkerte retning
10.05.2005, DA Opinion
LÆS MERE
Flexicurity diagrams