Flexicurity

Ordet er en sammentrækning af ’flexibility’ og ’security’. Begrebet blev oprindeligt brugt som en betegnelse for indretningen af det danske arbejdsmarked, men er i de seneste år også blevet anvendt mere generelt.

Flexicurity er karakteriseret ved en fleksibel regulering af arbejdsmarkedet med hensyn til opsigelsesvarsler og arbejdstidens tilrettelæggelse ved et udviklet socialt sikringssystem og ved en aktiv beskæftigelsespolitik, der tilsammen skal sikre en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke.

I EU og i en række medlemsstater er der stor interesse for indretningen af det danske arbejdsmarked i forbindelse med de arbejdsmarkedsreformer, der er en del af reformen af den europæiske sociale model.

DA mener, at det fleksible danske arbejdsmarked er en væsentlig grund til, at Danmark i dag er bedre rustet end mange andre lande til mødet med globaliseringen og de demografiske udfordringer.

Der er 8 dokument(er)
   DA Opinion (8)
Alle produkter

DA OpinionTil top
5,7 mio. unge ledige i EU
13.03.2013, DA Opinion
Overraskende udvikling i ledighed skærper krav til reformer
30.10.2008, DA Opinion
Voksenlærlinge skaffer virksomhederne arbejdskraft
17.09.2008, DA Opinion
EU-gennembrud for flexicurity
18.10.2007, DA Opinion
Sociale klausuler ødelægger fleksibilitet
17.01.2007, DA Opinion
Modernisering af ansættelsesretten i EU
22.11.2006, DA Opinion
A-kasser bør ikke have to kasketter
05.05.2006, DA Opinion
Europa-parlamentets forslag til ændringer i arbejdstidsdirektivet trækker i den forkerte retning
10.05.2005, DA Opinion
LÆS MERE
Flexicurity diagrams