Offentlige tilbud er for ufleksible

Der mangler pasningstilbud som tilgodeser børnefamiliernes behov. Tilbuddene er ikke fulgt med arbejdsmarkedet.

SFI har i dag offentliggjort en undersøgelse om ”Børnefamiliernes balance mellem familie- og arbejdsliv”. Undersøgelsen er iværksat af Familie- og arbejdslivskommissionen, som forventes at fremlægge sine anbefalinger til en bedre sammenhæng mellem arbejds- og familieliv i foråret 2007.

Undersøgelsen peger på, at tre ud af fire forældre er meget tilfredse med balancen mellem deres familie- og arbejdsliv. Det, der har betydning for hvor stressede familierne er, er f.eks. arbejdsugens længde, husarbejde, transport, problemer med daginstitutionernes åbningstider, butikkernes åbningstider, lægernes og offentlige kontorers åbningstider.

En ny undersøgelse fra Projekt børnepasning har desuden vist, at det i 2006 kun er 30 pct. af kommunerne, der har institutioner, der holder åbent efter kl. 17.00. Dertil kommer, at institutionerne i gennemsnit har indført 9 lukkedage.

Konsulent Berit Kjær Petersen:

”Undersøgelsen viser, at de fleste børnefamilier oplever en god sammenhæng mellem familie- og arbejdslivet. Gennem flere år har arbejdsmarkedets parter gennemført stor fleksibilitet i overenskomsterne, og det danske arbejdsmarked er nu en af verdens mest fleksible, hvor medarbejdere nemt kan søge ny ansættelse, der passer til deres aktuelle behov.

Når der alligevel opstår en konflikt mellem familie- og arbejdsliv for nogen, skyldes det bl.a., at de offentlige servicetilbud ikke dækker børnefamiliernes behov, bl.a. de offentlige pasningstilbud.

Man bør kunne få sine børn passet, når der er behov for det. De offentlige pasningstilbud skal være der for børnefamilierne – ikke omvendt. Indførelse af lukkedage i institutionerne m.v. understøtter ikke børnefamiliernes behov, tværtimod. Disse udfordringer bør Familie- og arbejdslivskommissionen tage med i deres oplæg til politikerne.”

Arbejdsmarked
7. december 2006
KONTAKT
LINKS
SFI's rapport