Vandringer og integration, 2006

Rapporten i PDF-format

Indhold

  • Sammenfatning
  • Integration på arbejdsmarkedet
  • Kommunernes indsats og resultater
  • Vandringer til og fra Danmark

Resume

Vandringer og Integration handler om ind- og udvandringer til Danmark, og om hvordan indvandrere og efterkommere klarer sig på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsen blandt indvandrere stiger. En vigtig årsag er, at flygtninge nu kommer langt hurtigere i job end for bare få år siden.

Samtidig kommer flere indvandrere til landet for at arbejde eller uddanne sig, mens der er færre flygtninge og familiesammenførte.

Alligevel står knap hver anden ikke-vestlig indvandrer uden for arbejdsmarkedet. Kommunernes resultater med at få indvandrere i arbejde svinger markant og uforklarligt. Og ikke-vestlige efterkommere har store problemer i det danske uddannelsessystem.

Hvis manglen på arbejdskraft skal løses, er der behov for at flere indvandrere kommer i job og for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

Rapporten kan bestilles hos chefsekretær Susanne Borvang, DA – sub@da.dk

Rapportens figurdata i PowerPoint

Sammenfatning, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3

Gem filen på dit eget drev og dobbeltklik på figuren, hvis du vil se talmaterialet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
18. december 2006
LÆS MERE
Klik her for at se mere detaljerede kommune- oplysninger om ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarke­ds- tilknytning og kommunernes indsats