Markant fald i praktikpladssøgende

Mulighederne for at få en praktikplads har næppe været bedre end i dag.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at antallet af praktikpladssøgende på et år er faldet med 2.800 elever svarende til ca. 40 pct.

I oktober 2005 var der 7.300 søgende, mens der i oktober 2006 kun er ca. 4.500, der søger praktikplads. Af de 4.500 søgende elever er de 2.800 i skolepraktik.

Samtidig er antallet af praktikpladser vokset med 15 pct. Der er i oktober 2006 indgået 31.000 aftaler mod 28.000 i oktober 2005.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

” Mulighederne for at få praktikplads har næppe været bedre end i dag, men hvorfor får vi ikke endnu flere elever med på praktikpladsvognen?

Det er der tre grunde til: For det første søger eleverne ikke tilstrækkeligt aktivt. De sender for få ansøgninger og kontakter ikke potentielle praktikvirksomheder direkte.

For det andet søger eleverne ikke tilstrækkeligt bredt. Det er nødvendigt, at de unge er parate at søge pladser uden for lokalområdet og på beskæftigelsesområder, hvor der er ledige pladser, som der f.eks. er inden for industriens udannelser.

Og endelig for det tredje – det må konstateres, at en del elever ikke har de fornødne kompetencer til at udfylde en praktikplads.

Derfor opfordrer DA erhvervsskolerne som en slags nytårsparole straks i det nye år at tage grundige vejledningssamtaler med de praktikpladssøgende elever, så uddannelsesvalg, praktikpladsmuligheder og alternative valg bliver klart for hver enkelt elev.”

Uddannelse
18. december 2006
KONTAKT
LINKS
Praktikplad­s-situationen ultimo oktober 2006