Skolerne lever ikke op minimumstimetal

Kommunerne bør undersøge problemets omfang, mener DA.

Ny undersøgelse fra UNI-C viser, at 16. pct. af elevernes i folkeskolens 1. – 9. klasse har et lavere planlagt timetal end minimumskravet. Undersøgelsen lister kun opdeling på basale enkeltfag som dansk og matematik for 1.-3. klasse, hvor henholdsvis 2 og 7 pct. ikke får minimumstimerne. Der er dog stor spredning mellem kommunerne - fra 0 til 100 pct.

Kun ca. 2 ud af 3 skoler lever op til kravene i samtlige fag og fagblokke.

Konsulent Berit Kjær Petersen:

”I en tid hvor den danske folkeskole har store problemer med at sikre, at eleverne - og især efterkommerne – har tilstrækkelige kompetencer til at kunne begå sig i ungdomsuddannelserne og i arbejdslivet, er det helt utilfredsstillende, at nogle elever får mindre undervisning end minimumskravet.

Undersøgelsen aktualiserer behovet for, at der i langt højere grad løbende følges op i forhold til kommunerne – en opgave som det nye Råd for evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen bl.a. skal varetage. 

Kommunerne har ansvaret for at sikre, at unge får tilstrækkelige basale kompetencer til at kunne få en uddannelse. Derfor bør kommunerne bruge denne opgørelse til at belyse eventuelle problemer og få sat ind, hvor der er et behov. Det er samfundet og ikke mindst de unge selv, der bliver taberne – vi har ikke råd til, at de unge forlader folkeskolen uden de basale værktøjer.”

Uddannelse
2. januar 2007
KONTAKT