Virksomhederne ansætter ledige for fuld kraft

Virksomhederne løfter en betydelig opgave med oplæring af nye medarbejdere, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for november 2006.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 109.400 personer, svarende til en ledighedsprocent på 4,0.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Et fald i ledigheden de seneste 3 måneder på over 12.000 eller mere end 130 hver dag tydeliggør, at virksomhederne dækker en stort del af deres omfattende behov for arbejdskraft ved at tage ledige ind.

Virksomhederne påtager sig dermed en stor opgave med oplæring af ledige til jobbene og løfter dermed et betydeligt samfundsansvar.

Virksomhederne oplever, at mange ledige ikke er motiverede til at tage de helt almindelige job som postbude og rengøringsmedarbejdere. Det bliver derfor en væsentlig opgave for de 91 nye jobcentre at sikre, at ledige reelt er til rådighed og motiverede for arbejde.”

Arbejdsmarked
4. januar 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk