Regionalt nyhedsbrev

Godt nytår. Hermed følger det første regionale nyhedsbrev fra arbejdsgivergruppen i RBR og DA. Vi satser på fremover at udsende 4-6 nyhedsbreve årligt til arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR i regionen

Formålet med nyhedsbrevene er at skabe og fastholde en sammenhæng mellem arbejdsgivernes indsats i de regionale og i de lokale beskæftigelsesråd.

Det regionale nyhedsbrev vil især indeholde aktuelle informationer vedrørende beslutninger i RBR, arbejdsgiversynspunkter vedrørende den lokale opfølgning og omsætning af de regionale rammer samt aktuel information fra DA.

Den regionale kontrakt med beskæftigelsesministeren

På sit møde den 11. december 2006 godkendte RBR kontrakten med ministeren. Kontrakten underskrives endeligt primo januar 2007. Den regionale kontrakt vil medio januar 2007 blive lagt på beskæftigelsesregionens hjemmeside - www.brhovedstadensjaelland.dk - sammen med en pjece om kontrakten. Pjecen sendes samtidig til jobcentrene og LBR.

Samspillet mellem RBR og LBR

Det overordnede formål med den regionale kontrakt er at sætte fokus og retning på løsning af de væsentligste beskæftigelsespolitiske problemstillinger, som jobcentrene og LBR i regionen skal arbejde med i 2007.

For arbejdsgiverne er det væsentligt, at den lokale indsats i jobcentrene afspejler de fokuspunkter for indsatsen i 2007, der er angivet i den regionale kontrakt.

Det gælder ikke mindst vedrørende flaskehalsindsatsen. Det er en selvstændig opgave for arbejdsgiversiden, at flaskehalsindsatsen sættes på dagsordenen i alle jobcentre samt, at der i alle jobcentre formuleres og gennemføres en konkret indsats for at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Flaskehalslisten

På mødet den 11. december 2006 fastlagde RBR også de kriterier, der skal opfyldes for, at et fagområde kan komme på flaskehalslisten - den liste, der giver mulighed for regionale tilskud. Kriterierne og flaskehalslisten kan ses på beskæftigelsesregionens hjemmeside.

Hængepartier

Mødet i RBR den 11. december 2006 efterlod ”nogle hængepartier” - industrioperatør, procesoperatør, bioanalytiker og fagområder inden for IT-området. Arbejdsgiversiden i RBR går målrettet efter, at ikke mindst to førstnævnte områder snarest kommer på listen.

Opfølgning af den regionale kontrakt og af den lokale indsats

For arbejdsgiversiden er det vigtigt, at der sker både en regional og en lokal opfølgning af den konkrete indsats i jobcentrene.

Den regionale opfølgning af de udmeldte mål og fokuspunkter vil ske i en løbende dialog med jobcentrene. Dialogen vil tage udgangspunkt i RBR/LBR’s kvartalsvise opfølgning på jobcentrenes resultater og effekter. Opfølgningen vil bestå af:

  • En nøgletalsrapport, der viser resultaterne i en gruppe af sammenlignelige jobcentre inden for regionen, hele regionen og hele landet
  • Et kort notat, der oplister det enkelte jobcenters gode og mindre gode resultater

Den lokale opfølgning - f.eks. i form af en lokal ”LBR-information” - bør tage afsæt i den regionale opfølgning og opstilles således, at resultater og effekter af den lokale indsats bliver gennemskuelige og umiddelbart sammenlignelige med såvel den lokale beskæftigelsesplan som med indsatsen i andre - sammenlignelige - jobcentre.

Regionale møder mellem arbejdsgiverne i RBR og LBR

På formødet den 11. december 2006 besluttede arbejdsgivergruppen i RBR at gennemføre et mindre antal møder med arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR i regionen. Det første møde planlægges til at finde sted i løbet af marts måned 2007. Mere herom i et senere nyhedsbrev

RBR/LBR-konferencen den 1. februar 2007

Der er i december 2006 udsendt invitationer til den første DA-konference i det nye beskæftigelsessystem til arbejdsgiverrepræsentanterne i både RBR og LBR.

Implementering af det nye beskæftigelsessystem er en meget stor opgave, der - ud over travlhed - givetvis også vil give anledning til nogen usikkerhed og frustration, indtil ikke mindst de nye opgaver og den nye arbejdsdeling mellem region og jobcentrene og mellem jobcentrene og LBR er ”faldet på plads”.

Ikke mindst af de nævnte grunde håber vi, at rigtig mange af arbejdsgiverrepræsentanterne i regionen vil kunne afsætte tid at deltage den 1. februar 2007.

To ekstra LBR-intromøder

DA udsender i uge 3/2007 indbydelse til to ekstra LBR-intromøder. Møderne er målrettet de arbejdsgiverrepræsentanter, der ikke havde mulighed for at deltage i de møder, der blev afholdt i efteråret 2006. Møderne holdes ultimo februar 2007 - et på Sjælland og et i Jylland.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
5. januar 2007