Ingen kender kontanthjælpsmodtageres sygefravær

Det er positivt, at København nu vil sætte fokus på langtidssyge indvandrere, der modtager kontanthjælp.

Københavns Kommune følger I Odenses fodspor og opretter en ”Helbredspatrulje”, som skal vurdere om sygemeldte indvandrerkvinder er raske nok til at komme i arbejde.

”Helbredspatruljen” får ret til at annullere lægeerklæringer fra kvindernes egne læger.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

Der er grund til at glæde sig over, at København og Odense kommune gør en særlig indsats, der vil få flere i job. Men der er brug for, at de andre 96 kommuner også kommer med. Folketinget bør sikre, at alle følger efter de gode eksempler.

For det første er indsatsen hæmmet af, at kontanthjælpsmodtageres sygefravær slet ikke registreres. Der er således ikke viden om kontanthjælpsmodtageres samlede sygefravær modsat ledige, der er medlem af en a-kasse.

For det andet eksisterer der ingen krav til kommunen om, at den skal gøre en aktiv indsats for at bekæmpe sygefravær for kontanthjælpsmodtagere. Det står også i modsætning til de skærpede krav, der de senere år er fastsat for at bringe beskæftigede og ledige a-kassemedlemmer ud af sygefraværet.

Leverer Christiansborg nogle klarere rammer her, så vil færre blive fastlåst i offentlig forsørgelse, og arbejdsmarkedet vil kunne få tilført nogle hænder, som der er så akut behov for.

Arbejdsmarked
15. januar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk