Læger sjusker med lægeerklæringer

  • Mangelfulde lægeerklæringer gør det svært for virksomheder at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage i job

Socialforskningsinstituttet (SFI) offentliggør i dag den første evaluering af lovændringerne på sygedagpengeområdet fra 2005.

Ved lovændringen blev der blandt andet indført nye lægeerklæringer til virksomhederne.

I evalueringen peger virksomhederne bl.a. på, at de praktiserende læger i lægeerklæringerne alt for ofte ikke oplyser, hvilke funktioner sygemeldte ikke kan udføre, f.eks. rygbelastende arbejde.

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen:

Uden oplysninger om, hvilke funktioner sygemeldte ikke kan udføre, bliver lægeerklæringen ikke det redskab, som en virksomhed skal bruge for at kunne hjælpe en sygemeldt medarbejder tilbage i arbejde.

Lægerne har generelt et alt for ringe kendskab til arbejdsmarkedet. Derfor udskriver læger af misforstået hensyn til deres patienter ikke sjældent langvarige sygemeldinger til syge, der med f.eks. en omplacering til andet arbejde eller en delvis raskmelding kunne være kommet hurtigere tilbage i job.

Men det er ofte at gøre sygemeldte en bjørnetjeneste. For jo længere tid en sygemeldt er væk fra arbejdsmarkedet, jo større er risikoen for, at den pågældende ikke vender tilbage igen.

Langvarige sygemeldinger koster ikke kun den enkelte, men også samfundet og virksomheder dyrt.

Arbejdsmarked
22. januar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk