Praktikpladspræmier koster kassen

Udgifter er eksploderet i 2006, og hver ny praktikplads har kostet 80.000 kr. ekstra. Ren pengeafbrænding, mener DA

Udgifterne til praktikpladspræmiering er eksploderet i 2006. Regeringen havde budgetteret med 260 mio. kr., men den endelige regning vil løbe op på 400 mio. kr., viser nye tal fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Princippet i præmieringsordningen er, at en arbejdsgiver får et tilskud fra AER på 20.000 kr. for en ny lærling. Men da præmien er uafhængig af, at andre arbejdsgivere har et fald i antallet af lærlinge, så blev der i 2006 udbetalt præmier for 20.000 ekstra pladser, selv om nettovæksten i antallet af praktikpladser kun bliver ca. 5.000. Det betyder, at hver ekstra praktikplads har kostet omkring 80.000 kr. i gennemsnit.

Præmien udbetales på baggrund af antallet af lærlinge de foregående 3 år, og den samme lærling kan derfor udløse præmie i flere år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Præmieringsordningen må nu karakteriseres som ren pengeafbrænding.

Det er tvivlsomt, om præmieringsordningen bidrager til at få flere elever i praktik. Højkonjunkturen, erhvervsskolernes forstærkede praktikopsøgende arbejde samt beskæringen af skolepraktikordningen kan i sig selv forklare væksten antallet af uddannelsesaftaler.

Meldingen fra mange virksomheder er, at de ikke kan forstå, hvordan ordningen virker og hvad der udløser tilskud. Det er derfor meget tvivlsomt, at arbejdsgiverne overhovedet tænker på tilskuddet, når de overvejer, hvor mange lærlinge, de har brug for, eller forventer at få tilskud i flere år i træk for samme elev.

Det er derfor beklageligt, at arbejdsgiverne - samtidig med at flere unge tages ind i virksomhederne som lærlinge - skal finansiere en tåbelig ordning som vokser helt ukontrollerbart.

Præmieringsordningen bør snarest afskaffes eller som minimum revideres, så udgiften står i rimeligt forhold til væksten i praktikpladsaftaler”.

Uddannelse
29. januar 2007
KONTAKT