Yderligere fald i ledigheden

Det er jobcentrenes opgave at sikre, at de ledige er motiverede og står til rådighed for arbejdsmarkedet, mener DA

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for december 2006.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 107.300 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,9 pct.

Konsulent Thomas Q. Christensen:

”På trods af, at ledigheden er på et historisk lavt niveau og mange virksomheder mangler arbejdskraft, er der stadigvæk 60.000 personer, der har været ledige i mere end 3 måneder. Det er bl.a. de nye jobcentre, der startede 1. januar, som skal sikre, at de ledige er motiverede og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentrenes indsats skal være et væsentligt bidrag til at sikre, at fastholde opsvinget.

De lave ledighedstal viser, at vi kan prise os lykkelige for, at vi kan hente medarbejdere fra en række EU-lande, der aktuelt har en stor ledighed, ligesom tilgangen af medarbejdere med særlige kvalifikationer fra resten af verden også er med til at sikre holdbarheden i opsvinget. Det er helt nødvendigt, at forbedre virksomhedernes muligheder for at hente den nødvendige kvalificerede arbejdskraft af den vej”

Arbejdsmarked
25. januar 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk