Dansk pensionssystem er ikke truet

EU-dom får ingen konsekvenser for arbejdsmarkedspensioner

EU-dom fastslår, at danskere også skal have mulighed for at spare op til pension i udenlandske selskaber.

Det danske pensionssystem er bygget op over tre søjler:

  1. Skattefinansieret folkepension kombineret med ATP.
  2. Kollektive arbejdsmarkedspensioner, der er aftalt i overenskomster og ansættelseskontrakter, og som dækker det organiserede arbejdsmarked.
  3. Individuelle pensionsopsparinger.

Overenskomstchef Steen Müntzberg:

”Det danske pensionssystem er både robust, effektivt og balanceret. Det ændrer EU-dommen ikke på.

Det er oplagt, at politikerne nu har en opgave med at sikre, at der er lige beskatning af opsparing i Danmark og i udlandet, og at vi i øvrigt lever op til dommen. Men der er ingen grund til at tro, at det får større konsekvenser, da Danmark samlet set har et meget sundt pensionssystem.

Arbejdsmarkedspensionerne har internationalt set meget lave administrationsomkostninger, og mange lande misunder Danmarks arbejdsmarkedspensioner.

Arbejdsmarkedspensionerne er generelt fastlagt ved kollektiv overenskomst og dækker det organiserede arbejdsmarked. Der er bred enighed mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og politikere om, at det alene er op til overenskomstparterne at fastlægge reglerne for denne del af pensionssystemet. EU-dommen ændrer ikke det mindste på dette”.

Personale og administration
30. januar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk