AC ønsker rettigheder uden pligter

Akademikernes Centralorganisation vil bryde den sociale kontrakt i dagpengesystemet, mener DA.

Mange akademikere finder job uden bistand fra myndighederne, viser en ny undersøgelse fra Akademikernes Centralorganisation. Det får formanden for AC, Sine Sunesen, til at mene, at akademikerne skal have lov til at være i fred. Jobcentrene skal således ikke pålægge akademikere at tage job som f.eks. avisbud.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Den sociale kontrakt i Danmark bygger på, at ledige har ret til dagpenge, men også pligt til at tage ledige job. Det er den kontrakt som Sine Sunesen nu vil bryde. Brydes en kontrakt, frigør det naturligvis begge parter. Skal akademikere således ikke være omfattet af pligten til at stå til rådighed for alt arbejde, de kan bestride, så skal retten til at modtage dagpenge fra staten naturligvis også bortfalde.

Det er udmærket, at de fleste akademikere selv finder et job, men 2.900 akademikere er langtidsledige. Det er således langt fra alle, som hurtigt selv finder job.

Arbejdsmarkedet har brug for alle ledige hænder, og muligheden for at få ønskejobbet er ikke dårlige med udgangspunkt i et job, end det er som ledig. Tværtimod. Derfor er der ingen begrundelse for, at akademikere skulle have statsfinansieret jobsøgningsorlov, frem for at dele post ud eller give en hånd med på det lokale plejehjem eller i en butik”.

Arbejdsmarked
1. februar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk