Ny rapport om vejledning

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i dag offentliggjort en stor evaluering af vejledningsreformen fra 2004.

Evalueringen viser blandt andet, at vejledningen ikke er tilpasset forskellige grupper af unge, og at unge med særlige behov ikke får tilstrækkelig vejledning. Derudover viser evalueringen, at der ikke er tilstrækkelig samarbejde mellem vejlederne og beskæftigelsesmyndighederne, og at vejlederne ønsker mere samarbejde med erhvervslivet.

Konsulent Thomas Q. Christensen

”Den store fremadrettede udfordring er, at de unge får de uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og at de unge ikke bruger unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start.

Det er derfor vigtigt, at der i vejledningen og undervisningen er en bred formidling af viden om arbejdsmarkedet til alle unge. Evalueringsrapporten viser, at der er behov for et større samarbejde mellem vejledere og erhvervslivet.

Vejledningen skal være sammenhængende med beskæftigelsessystemet, så vejlederne og beskæftigelsessystemet kan drage nytte af hinandens viden og yde en samlet indsats i forhold til de unge, der er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet og over i det sociale system.

Vejledning kan dog ikke gøre det alene. God vejledning kan ikke erstatte gode kvalifikationer fra grundskolen og høj kvalitet i ungdomsuddannelserne. For at sikre, at gennemførelsen på ungdomsuddannelserne øges, skal vejledningen ses i sammenhæng hermed.”

Uddannelse
8. februar 2007
KONTAKT
LINKS
EVA's rapport om vejledning