OECD vil reformere førtidspension

OECD anbefaler i ny rapport, at fleksjob og førtidspension reformeres, så flere kommer i arbejde

OECD offentliggør i dag en ny rapport ”Going For Growth 2007”, som analyserer, hvad der skal til for, at OECD-landene kan øge deres økonomiske vækst.

I forhold til Danmark anbefaler OECD blandt andet, at fleksjob-ordningen ændres, så man ikke længere kan få fuld løn for deltidsarbejde. Desuden anbefales det, at man revurderer førtidspensionisters sag løbende, så flere kommer tilbage i almindelige job.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

Danmark vil mangle arbejdskraft så langt øjet rækker på grund af det stigende antal ældre og færre personer i den arbejdsdygtige alder.

Samtidig er antallet af henvisninger til førtidspension og fleksjob siden 1998 steget fra knap 15.000 personer årligt til nu ca. 25.000 årligt blandt personer i alderen 18 - 60 år. Det er en meget bekymrende udvikling.

OECD’s forslag vil for det første gøre op med, at det i dag bedre kan betale sig at være i fleksjob end at arbejde i et almindeligt job.

For det andet vil OECD’s forslag bidrage til, at førtidspensionister ikke længere parkeres på livstid, men i højere grad hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet.

Begge dele vil skabe almindelige job og mindske antallet af offentligt forsørgede.

Det er derfor helt oplagt, at Folketinget tager OECD’s anbefalinger med i det politiske arbejde med den forestående evaluering af førtidspension og fleksjob-ordningen.

Arbejdsmarked
13. februar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
OECD's rapport