LønStatistik 4. kvartal 2006

  • Aftagende lønudvikling inden for bygge- og anlægsområdet
  • Løn inkl. pension mv. steg 3,2 pct. på årsbasis

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger m.v. steg 3,2 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 inden for DA-området.

Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,9 pct.point. I forhold til 3. kvartal 2006 er udviklingen i lønomkostningerne uændret. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Stigningen i pensionsbetalinger afspejler hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2006.

Årsstigningstakten i 4. kvartal 2006 var 3,6 pct. for arbejdere og 2,8 pct. for funktionærer.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt årsstigningstakten til 3,7 pct.i 4. kvartal 2006 fra 4,3 pct. i 3. kvartal 2006, jf. tabellen i Læs mere boksen. Dette skyldes bl.a. et fald i genebetalinger for arbejdere.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg årsstigningstakten med 0,2 pct.point til 3,2 pct. bl.a. som følge af stigende genebetalinger for arbejdere.

Inden for serviceprægede erhverv var årsstigningstakten uændret 3,1 procent.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,04 pct.point fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I modsat retning trækker en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,2 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2006 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. februar 2007
LÆS MERE
Tabel: LønudviklingStatistik-Nyt - Konjunktu­r-Statistik 4. kvartal 2006 - PrintvenligOm DA's Konjunktu­r-Statistik