1/3 flere praktikpladser – 50 pct. færre søgende på 3 år

Udviklingen siden 2003 har oversteget forventningerne

Undervisningsministeriet har offentliggjort praktikpladstallene for 2006. Der blev indgået lidt over 36.000 nye uddannelsesaftaler i det forgangne år, medens antallet af praktikpladssøgende er faldet til 4.800 elever.

I forhold til 2003 er der sket en stigning i antallet af praktikpladser med ca. 38 pct. Der var indgået 26.200 aftaler ved udgangen af 2003.

Antallet af praktikpladssøgende er fra 2003 til 2006 faldet fra 10.700 til 4.800, hvilket er et fald på ca. 55 pct.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

Højkonjunktur, en kæmpe indsats fra mange virksomheder, bedre praktikpladsformidling på erhvervsskolerne og reduktionen af skolepraktikken har medført, at vi i dag ser en udvikling på praktikpladsområdet, som vi for tre år siden ikke turde drømme om. Det er meget positivt.

Undervisningsminister Bertel Haarder advarer mod at hvile på laurbærrene og ser gerne, at flere elever i skolepraktik kommer i praktik.

Muligheden for disse elever har aldrig været større end i dag, men det fordrer, at eleverne er parate til at søge pladser uden for det område, hvor de bor eller inden for andre beskæftigelsesområder, hvor der er ledige pladser.

Desværre må det nok konstateres, at en del elever slet ikke har kompetencer til at få en praktikplads. Enten kan de ikke skrive eller regne godt nok, eller også mangler eleverne de personlige kompetencer, som er nødvendige for at være på en arbejdsplads. Det er vigtigt, at erhvervsskolerne gennem samtaler og praktiske tests får identificeret denne gruppe, så der enten kan tilrettelægges et særligt uddannelsesforløb, eller eleverne vejledes over på Erhvervsgrunduddannelsen, der kan give denne gruppe adgang til arbejdsmarkedet.

Den største trussel mod en fortsættelse af ”praktikfesten” er, at mange virksomheder oplever et fald af kvaliteten af skoleundervisningen. ”Lærerfri” undervisning, fredagsfri, lektionsantal under de 37 timer, som virksomhederne betaler løn for, samt forældet udstyr på nogle skoler kan få virksomhederne til trække sig. Det er derfor vigtigt, at undervisningsministeren ikke alene har fokus på skolepraktikken, men også på kvaliteten af skoleundervisning.

Uddannelse
13. februar 2007
KONTAKT