Sagsbehandling må ikke overskygge jobindsats for syge

Bedre kommunal administration i sygedagpengesager, men for ringe fokus på at få sygemeldte tilbage i job. Kommunerne undlader at samarbejde med virksomhederne om tilbagevenden.

Ankestyrelsen offentliggør i dag en praksisundersøgelse om ”Kommunernes opfølgning i sygedagpengesager” med både ris og ros til kommunerne.

På plussiden står, at kommunerne i 92 pct. af sagerne har foretaget opfølgning i sagerne helt eller delvist i overensstemmelse med de fleste regler om opfølgning.

På negativsiden står, at kommunerne kun inddrager arbejdspladsen i opfølgningsindsatsen i 8 pct. af de relevante sager. Og i de tilfælde, hvor en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen kunne være relevant, har kommunerne i 32 pct. af sagerne slet ikke eller kun i ringe grad fremmet tilbagevenden til arbejdspladsen.

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen:

”Det er glædeligt, at kommunerne er blevet bedre til at visitere og foretage den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

Det er første skridt på vejen til større kvalitet i opfølgningsindsatsen og dermed mindre sygefravær.

Men undersøgelsen viser desværre også, at kommunerne ikke bruger de indsamlede oplysninger til at samarbejde med virksomhederne om at få sygemeldte tilbage i job.

Når kommunerne inddrager sygemeldtes arbejdsplads mindre end én ud af ti gange, hvor det kunne have været relevant, så er det helt galt.

Det tyder på, at kommunerne er mere fokuseret på at overholde lovens bogstav om at få sygemeldte puttet i de rigtige kasser end på at samarbejde med virksomhederne om at sikre sygemeldtes tilknytning til jobbet”.

Arbejdsmarked
15. februar 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
NR.2/2007: Bedre administration i sygedagp­enge-sager