BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2006

  • Fortsat vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 1,0 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 2,4 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 1,5 pct., mens den inden for fremstillingsvirksomhed var uændret.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsesvæksten var størst i Danmark Vest (1,8 pct.), der omfatter Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt. I Hovedstadsregionen steg beskæftigelsen med 1,2 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, mens den steg med 1,1 pct. i Danmark Øst. I Danmark Midt, der omfatter Århus, Vejle og Fyns amter, steg beskæftigelsen med 0,5 pct. fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006.

I tabellen, som du finder i læs mere boksen til højre, er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter og regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner, amter og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2005 og 4. kvartal 2006, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
21. februar 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version